70 - National Drug Code DirectoryNDC: 0363-0810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Walgreens, CO.

NDC: 0574-0067
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Paddock Laboratories, LLC

NDC: 11673-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Target Corp.,

NDC: 37808-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: H-E-B

NDC: 41163-073
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Supervalu Inc

NDC: 41520-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Foodhold U.S.A. LLC

NDC: 46994-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Save-A-Lot Food Stores, LTD

NDC: 50594-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Big Lots

NDC: 50804-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Geiss, Destin & Dunn, Inc

NDC: 55301-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Your Military Exchanges

NDC: 55910-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: DOLGENCORP,LLC

NDC: 57243-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Salado Sales, Inc

NDC: 59779-033
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: CVS Pharmacy, Inc

NDC: 63517-452
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Cardinal Health

NDC: 63940-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Liberty Procurement, Inc

NDC: 63941-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Valu Merchandisers, CO.

NDC: 37012-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Shopko Stores Operating Co

NDC: 67860-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Cariba International

NDC: 68016-810
Proprietary Name: 70%
Non Proprietary Name: Isopropyl alcohol
Labeler Name: Chain Drug Corporation

NDC: 50865-074
Proprietary Name: 70% Alcohol Hand Sanitizer
Non Proprietary Name: Alcohol
Labeler Name: Kutol Products Company, Inc.

NDC: 18027-004
Proprietary Name: 70% Isopropyl Rubbing Alcohol
Non Proprietary Name: Isopropyl Alcohol
Labeler Name: AMERICAN CONSUMER PRODUCTS LLC

NDC: 21130-810
Proprietary Name: 70% Isopropyl Rubbing Alcohol
Non Proprietary Name: Isopropyl Rubbing Alcohol
Labeler Name: Better Living Brands LLC

NDC: 30142-810
Proprietary Name: 70% Isopropyl Rubbing Alcohol
Non Proprietary Name: Isopropyl Rubbing Alcohol
Labeler Name: Kroger CO

NDC: 36800-589
Proprietary Name: 70% Isopropyl Rubbing Alcohol
Non Proprietary Name: Isopropyl Rubbing Alcohol
Labeler Name: TOPCO ASSOCIATES LLC

NDC: 67091-100
Proprietary Name: 70% Isopropyl Rubbing Alcohol
Non Proprietary Name: Isopropyl Rubbing Alcohol
Labeler Name: WinCo Foods, LLC

NDC: 18027-005
Proprietary Name: 70% Isopropyl Rubbing Alcohol with Wintergreen
Non Proprietary Name: Isopropyl Alcohol
Labeler Name: AMERICAN CONSUMER PRODUCTS LLC

NDC: 0869-0845
Proprietary Name: 70% Rubbing
Non Proprietary Name: Isopropyl Alcohol
Labeler Name: Vi-Jon

NDC: 0363-0845
Proprietary Name: 70% Rubbing
Non Proprietary Name: Isopropyl Alcohol
Labeler Name: Walgreen C0

NDC: 37012-845
Proprietary Name: 70% Rubbing
Non Proprietary Name: Isopropyl Alcohol
Labeler Name: ShopKo

NDC: 61822-0046
Proprietary Name: 701 DIEDA ZHENGTONG YAOGAO MEDICATED PLASTER
Non Proprietary Name: CAMPHOR , MENTHOL , METHYL SALICYLATE
Labeler Name: GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. BAIYUNSHAN HEJIGONG PHARMACEUTICAL FACTORY

NDC: 55259-1001
Proprietary Name: 7030 Calcium Gold
Non Proprietary Name: CALCIUM
Labeler Name: Apexel Co., Ltd

NDC: 55259-2001
Proprietary Name: 7030 Calcium Premium
Non Proprietary Name: CALCIUM
Labeler Name: Apexel Co., Ltd