ZH - National Drug Code Directory

NDC Proprietary Name Non Proprietary Name Labeler Name
71675-005 ZHANGGUANG 101 HAIR FOLLICLE TONIC PANTHENOL BEIJING ZHANGGUANG 101 SCIENCE & TECHNOLOGY CO, LTD
71675-004 ZHANGGUANG 101 HAIR MAX 101B Salicylic Acid Beijing Zhangguang 101 Science and Technology Co Ltd
59321-055 ZHENG GU SHUI CAMPHOR, MENTHOL GUANGXI YULIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
49952-001 Zhenweilong Huoluo You Camphor Menthol Methyl Salicylate Uncle Bill Trading USA Inc.
49980-001 Zhenweilong Huoluo You Camphor Menthol Methyl Salicylate Hong Kong Zihua Pharmaceutical Ltd.
68233-804 ZHONG HUA FENG SHI DIE DA GAO MENTHOL, METHYL SALICYLATE Albert Max, Inc.
53614-001 ZHONG HUA JIU PATCH MENTHOL Wuhan Chinese Moxibustion Technology Development Co.; Ltd.
51367-022 Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster Methyl Salicylate, Camphor, Menthol International Nature Nutraceuticals
42217-203 Zhuang Gu She Xiang Zhi Tong Gao Camphor, Menthol Henan Lingrui Pharmaceutical Co.; Ltd
51367-019 Zhuanggu Shexiang Zhitonggao Pain Relieving Plaster Camphor, Menthol, Methyl Salicylate International Nature Nutraceuticals