• Injury and poisoning

    • 800.00 - Closed skull vault fx
    • 800.01 - Cl skull vlt fx w/o coma
    • 800.02 - Cl skull vlt fx-brf coma
    • 800.03 - Cl skull vlt fx-mod coma
    • 800.04 - Cl skl vlt fx-proln coma
    • 800.05 - Cl skul vlt fx-deep coma
    • 800.06 - Cl skull vlt fx-coma NOS
    • 800.09 - Cl skl vlt fx-concus NOS
    • 800.10 - Cl skl vlt fx/cerebr lac
    • 800.11 - Cl skull vlt fx w/o coma
    • 800.12 - Cl skull vlt fx-brf coma
    • 800.13 - Cl skull vlt fx-mod coma
    • 800.14 - Cl skl vlt fx-proln coma
    • 800.15 - Cl skul vlt fx-deep coma
    • 800.16 - Cl skull vlt fx-coma NOS
    • 800.19 - Cl skl vlt fx-concus NOS
    • 800.20 - Cl skl vlt fx/mening hem
    • 800.21 - Cl skull vlt fx w/o coma
    • 800.22 - Cl skull vlt fx-brf coma
    • 800.23 - Cl skull vlt fx-mod coma
    • 800.24 - Cl skl vlt fx-proln coma
    • 800.25 - Cl skul vlt fx-deep coma
    • 800.26 - Cl skull vlt fx-coma NOS
    • 800.29 - Cl skl vlt fx-concus NOS
    • 800.30 - Cl skull vlt fx/hem NEC
    • 800.31 - Cl skull vlt fx w/o coma
    • 800.32 - Cl skull vlt fx-brf coma
    • 800.33 - Cl skull vlt fx-mod coma
    • 800.34 - Cl skl vlt fx-proln coma
    • 800.35 - Cl skul vlt fx-deep coma
    • 800.36 - Cl skull vlt fx-coma NOS
    • 800.39 - Cl skl vlt fx-concus NOS
    • 800.40 - Cl skl vlt fx/br inj NEC
    • 800.41 - Cl skull vlt fx w/o coma
    • 800.42 - Cl skull vlt fx-brf coma
    • 800.43 - Cl skull vlt fx-mod coma
    • 800.44 - Cl skl vlt fx-proln coma
    • 800.45 - Cl skul vlt fx-deep coma
    • 800.46 - Cl skull vlt fx-coma NOS
    • 800.49 - Cl skl vlt fx-concus NOS
    • 800.50 - Opn skull vault fracture
    • 800.51 - Opn skul vlt fx w/o coma
    • 800.52 - Opn skul vlt fx-brf coma
    • 800.53 - Opn skul vlt fx-mod coma
    • 800.54 - Opn skl vlt fx-proln com
    • 800.55 - Opn skl vlt fx-deep coma
    • 800.56 - Opn skul vlt fx-coma NOS
    • 800.59 - Op skl vlt fx-concus NOS
    • 800.60 - Opn skl vlt fx/cereb lac
    • 800.61 - Opn skul vlt fx w/o coma
    • 800.62 - Opn skul vlt fx-brf coma
    • 800.63 - Opn skul vlt fx-mod coma
    • 800.64 - Opn skl vlt fx-proln com
    • 800.65 - Opn skl vlt fx-deep coma
    • 800.66 - Opn skul vlt fx-coma NOS
    • 800.69 - Op skl vlt fx-concus NOS
    • 800.70 - Opn skl vlt fx/menin hem
    • 800.71 - Opn skul vlt fx w/o coma
    • 800.72 - Opn skul vlt fx-brf coma
    • 800.73 - Opn skul vlt fx-mod coma
    • 800.74 - Opn skl vlt fx-proln com
    • 800.75 - Opn skl vlt fx-deep coma
    • 800.76 - Opn skul vlt fx-coma NOS
    • 800.79 - Op skl vlt fx-concus NOS
    • 800.80 - Opn skull vlt fx/hem NEC
    • 800.81 - Opn skul vlt fx w/o coma
    • 800.82 - Opn skul vlt fx-brf coma
    • 800.83 - Opn skul vlt fx-mod coma
    • 800.84 - Opn skl vlt fx-proln com
    • 800.85 - Opn skl vlt fx-deep coma
    • 800.86 - Opn skul vlt fx-coma NOS
    • 800.89 - Op skl vlt fx-concus NOS
    • 800.90 - Op skl vlt fx/br inj NEC
    • 800.91 - Opn skul vlt fx w/o coma
    • 800.92 - Opn skul vlt fx-brf coma
    • 800.93 - Opn skul vlt fx-mod coma
    • 800.94 - Opn skl vlt fx-proln com
    • 800.95 - Op skul vlt fx-deep coma
    • 800.96 - Opn skul vlt fx-coma NOS
    • 800.99 - Op skl vlt fx-concus NOS
    • 801.00 - Clos skull base fracture
    • 801.01 - Cl skul base fx w/o coma
    • 801.02 - Cl skul base fx-brf coma
    • 801.03 - Cl skul base fx-mod coma
    • 801.04 - Cl skl base fx-prol coma
    • 801.05 - Cl skl base fx-deep coma
    • 801.06 - Cl skul base fx-coma NOS
    • 801.09 - Cl skull base fx-concuss
    • 801.10 - Cl skl base fx/cereb lac
    • 801.11 - Cl skul base fx w/o coma
    • 801.12 - Cl skul base fx-brf coma
    • 801.13 - Cl skul base fx-mod coma
    • 801.14 - Cl skl base fx-prol coma
    • 801.15 - Cl skl base fx-deep coma
    • 801.16 - Cl skul base fx-coma NOS
    • 801.19 - Cl skull base fx-concuss
    • 801.20 - Cl skl base fx/menin hem
    • 801.21 - Cl skul base fx w/o coma
    • 801.22 - Cl skul base fx/brf coma
    • 801.23 - Cl skul base fx-mod coma
    • 801.24 - Cl skl base fx-prol coma
    • 801.25 - Cl skl base fx-deep coma
    • 801.26 - Cl skul base fx-coma NOS
    • 801.29 - Cl skull base fx-concuss
    • 801.30 - Cl skull base fx/hem NEC
    • 801.31 - Cl skul base fx w/o coma
    • 801.32 - Cl skul base fx-brf coma
    • 801.33 - Cl skul base fx-mod coma
    • 801.34 - Cl skl base fx-prol coma
    • 801.35 - Cl skl base fx-deep coma
    • 801.36 - Cl skul base fx-coma NOS
    • 801.39 - Cl skull base fx-concuss
    • 801.40 - Cl sk base fx/br inj NEC
    • 801.41 - Cl skul base fx w/o coma
    • 801.42 - Cl skul base fx-brf coma
    • 801.43 - Cl skul base fx-mod coma
    • 801.44 - Cl skl base fx-prol coma
    • 801.45 - Cl skl base fx-deep coma
    • 801.46 - Cl skul base fx-coma NOS
    • 801.49 - Cl skull base fx-concuss
    • 801.50 - Open skull base fracture
    • 801.51 - Opn skl base fx w/o coma
    • 801.52 - Opn skl base fx-brf coma
    • 801.53 - Opn skl base fx-mod coma
    • 801.54 - Op skl base fx-prol coma
    • 801.55 - Op skl base fx-deep coma
    • 801.56 - Opn skl base fx-coma NOS
    • 801.59 - Opn skul base fx-concuss
    • 801.60 - Op skl base fx/cereb lac
    • 801.61 - Opn skl base fx w/o coma
    • 801.62 - Opn skl base fx-brf coma
    • 801.63 - Opn skl base fx-mod coma
    • 801.64 - Op skl base fx-prol coma
    • 801.65 - Op skl base fx-deep coma
    • 801.66 - Opn skl base fx-coma NOS
    • 801.69 - Opn skul base fx-concuss
    • 801.70 - Op skl base fx/menin hem
    • 801.71 - Opn skl base fx w/o coma
    • 801.72 - Opn skl base fx-brf coma
    • 801.73 - Opn skl base fx-mod coma
    • 801.74 - Op skl base fx-prol coma
    • 801.75 - Op skl base fx-deep coma
    • 801.76 - Opn skl base fx-coma NOS
    • 801.79 - Opn skul base fx-concuss
    • 801.80 - Opn skul base fx/hem NEC
    • 801.81 - Opn skl base fx w/o coma
    • 801.82 - Opn skl base fx-brf coma
    • 801.83 - Opn skl base fx-mod coma
    • 801.84 - Op skl base fx-prol coma
    • 801.85 - Op skl base fx-deep coma
    • 801.86 - Opn skl base fx-coma NOS
    • 801.89 - Opn skul base fx-concuss
    • 801.90 - Op sk base fx/br inj NEC
    • 801.91 - Op skul base fx w/o coma
    • 801.92 - Opn skl base fx-brf coma
    • 801.93 - Opn skl base fx-mod coma
    • 801.94 - Op skl base fx-prol coma
    • 801.95 - Op skl base fx-deep coma
    • 801.96 - Opn skl base fx-coma NOS
    • 801.99 - Opn skul base fx-concuss
    • 803.00 - Close skull fracture NEC
    • 803.01 - Cl skull fx NEC w/o coma
    • 803.02 - Cl skull fx NEC-brf coma
    • 803.03 - Cl skull fx NEC-mod coma
    • 803.04 - Cl skl fx NEC-proln coma
    • 803.05 - Cl skul fx NEC-deep coma
    • 803.06 - Cl skull fx NEC-coma NOS
    • 803.09 - Cl skull fx NEC-concuss
    • 803.10 - Cl skl fx NEC/cerebr lac
    • 803.11 - Cl skull fx NEC w/o coma
    • 803.12 - Cl skull fx NEC-brf coma
    • 803.13 - Cl skull fx NEC-mod coma
    • 803.14 - Cl skl fx NEC-proln coma
    • 803.15 - Cl skul fx NEC-deep coma
    • 803.16 - Cl skull fx NEC-coma NOS
    • 803.19 - Cl skull fx NEC-concuss
    • 803.20 - Cl skl fx NEC/mening hem
    • 803.21 - Cl skull fx NEC w/o coma
    • 803.22 - Cl skull fx NEC-brf coma
    • 803.23 - Cl skull fx NEC-mod coma
    • 803.24 - Cl skl fx NEC-proln coma
    • 803.25 - Cl skul fx NEC-deep coma
    • 803.26 - Cl skull fx NEC-coma NOS
    • 803.29 - Cl skull fx NEC-concuss
    • 803.30 - Cl skull fx NEC/hem NEC
    • 803.31 - Cl skull fx NEC w/o coma
    • 803.32 - Cl skull fx NEC-brf coma
    • 803.33 - Cl skull fx NEC-mod coma
    • 803.34 - Cl skl fx NEC-proln coma
    • 803.35 - Cl skul fx NEC-deep coma
    • 803.36 - Cl skull fx NEC-coma NOS
    • 803.39 - Cl skull fx NEC-concuss
    • 803.40 - Cl skl fx NEC/br inj NEC
    • 803.41 - Cl skull fx NEC w/o coma
    • 803.42 - Cl skull fx NEC-brf coma
    • 803.43 - Cl skull fx NEC-mod coma
    • 803.44 - Cl skl fx NEC-proln coma
    • 803.45 - Cl skul fx NEC-deep coma
    • 803.46 - Cl skull fx NEC-coma NOS
    • 803.49 - Cl skull fx NEC-concuss
    • 803.50 - Open skull fracture NEC
    • 803.51 - Opn skul fx NEC w/o coma
    • 803.52 - Opn skul fx NEC-brf coma
    • 803.53 - Opn skul fx NEC-mod coma
    • 803.54 - Opn skl fx NEC-prol coma
    • 803.55 - Opn skl fx NEC-deep coma
    • 803.56 - Opn skul fx NEC-coma NOS
    • 803.59 - Opn skull fx NEC-concuss
    • 803.60 - Opn skl fx NEC/cereb lac
    • 803.61 - Opn skul fx NEC w/o coma
    • 803.62 - Opn skul fx NEC-brf coma
    • 803.63 - Opn skul fx NEC-mod coma
    • 803.64 - Opn skl fx NEC-proln com
    • 803.65 - Opn skl fx NEC-deep coma
    • 803.66 - Opn skul fx NEC-coma NOS
    • 803.69 - Opn skull fx NEC-concuss
    • 803.70 - Opn skl fx NEC/menin hem
    • 803.71 - Opn skul fx NEC w/o coma
    • 803.72 - Opn skul fx NEC-brf coma
    • 803.73 - Opn skul fx NEC-mod coma
    • 803.74 - Opn skl fx NEC-prol coma
    • 803.75 - Opn skl fx NEC-deep coma
    • 803.76 - Opn skul fx NEC-coma NOS
    • 803.79 - Opn skull fx NEC-concuss
    • 803.80 - Opn skull fx NEC/hem NEC
    • 803.81 - Opn skul fx NEC w/o coma
    • 803.82 - Opn skul fx NEC-brf coma
    • 803.83 - Opn skul fx NEC-mod coma
    • 803.84 - Opn skl fx NEC-prol coma
    • 803.85 - Opn skl fx NEC-deep coma
    • 803.86 - Opn skul fx NEC-coma NOS
    • 803.89 - Opn skull fx NEC-concuss
    • 803.90 - Op skl fx NEC/br inj NEC
    • 803.91 - Opn skul fx NEC w/o coma
    • 803.92 - Opn skul fx NEC-brf coma
    • 803.93 - Opn skul fx NEC-mod coma
    • 803.94 - Opn skl fx NEC-prol coma
    • 803.95 - Opn skl fx NEC-deep coma
    • 803.96 - Opn skul fx NEC-coma NOS
    • 803.99 - Opn skull fx NEC-concuss
    • 804.00 - Cl skul fx w oth bone fx
    • 804.01 - Cl skl w oth fx w/o coma
    • 804.02 - Cl skl w oth fx-brf coma
    • 804.03 - Cl skl w oth fx-mod coma
    • 804.04 - Cl skl/oth fx-proln coma
    • 804.05 - Cl skul/oth fx-deep coma
    • 804.06 - Cl skl w oth fx-coma NOS
    • 804.09 - Cl skul w oth fx-concuss
    • 804.10 - Cl sk w oth fx/cereb lac
    • 804.11 - Cl skl w oth fx w/o coma
    • 804.12 - Cl skl w oth fx-brf coma
    • 804.13 - Cl skl w oth fx-mod coma
    • 804.14 - Cl skl/oth fx-proln coma
    • 804.15 - Cl skul/oth fx-deep coma
    • 804.16 - Cl skl w oth fx-coma NOS
    • 804.19 - Cl skul w oth fx-concuss
    • 804.20 - Cl skl/oth fx/mening hem
    • 804.21 - Cl skl w oth fx w/o coma
    • 804.22 - Cl skl w oth fx-brf coma
    • 804.23 - Cl skl w oth fx-mod coma
    • 804.24 - Cl skl/oth fx-proln coma
    • 804.25 - Cl skul/oth fx-deep coma
    • 804.26 - Cl skl w oth fx-coma NOS
    • 804.29 - Cl skul w oth fx-concuss
    • 804.30 - Cl skul w oth fx/hem NEC
    • 804.31 - Cl skl w oth fx w/o coma
    • 804.32 - Cl skl w oth fx-brf coma
    • 804.33 - Cl skl w oth fx-mod coma
    • 804.34 - Cl skl/oth fx-proln coma
    • 804.35 - Cl skul/oth fx-deep coma
    • 804.36 - Cl skl w oth fx-coma NOS
    • 804.39 - Cl skul w oth fx-concuss
    • 804.40 - Cl skl/oth fx/br inj NEC
    • 804.41 - Cl skl w oth fx w/o coma
    • 804.42 - Cl skl w oth fx-brf coma
    • 804.43 - Cl skl w oth fx-mod coma
    • 804.44 - Cl skl/oth fx-proln coma
    • 804.45 - Cl skul/oth fx-deep coma
    • 804.46 - Cl skl w oth fx-coma NOS
    • 804.49 - Cl skul w oth fx-concuss
    • 804.50 - Opn skull fx/oth bone fx
    • 804.51 - Opn skul/oth fx w/o coma
    • 804.52 - Opn skul/oth fx-brf coma
    • 804.53 - Opn skul/oth fx-mod coma
    • 804.54 - Opn skl/oth fx-prol coma
    • 804.55 - Opn skl/oth fx-deep coma
    • 804.56 - Opn skul/oth fx-coma NOS
    • 804.59 - Opn skull/oth fx-concuss
    • 804.60 - Opn skl/oth fx/cereb lac
    • 804.61 - Opn skul/oth fx w/o coma
    • 804.62 - Opn skul/oth fx-brf coma
    • 804.63 - Opn skul/oth fx-mod coma
    • 804.64 - Opn skl/oth fx-prol coma
    • 804.65 - Opn skl/oth fx-deep coma
    • 804.66 - Opn skul/oth fx-coma NOS
    • 804.69 - Opn skull/oth fx-concuss
    • 804.70 - Opn skl/oth fx/menin hem
    • 804.71 - Opn skul/oth fx w/o coma
    • 804.72 - Opn skul/oth fx-brf coma
    • 804.73 - Opn skul/oth fx-mod coma
    • 804.74 - Opn skl/oth fx-prol coma
    • 804.75 - Opn skl/oth fx-deep coma
    • 804.76 - Opn skul/oth fx-coma NOS
    • 804.79 - Opn skull/oth fx-concuss
    • 804.80 - Opn skl w oth fx/hem NEC
    • 804.81 - Opn skul/oth fx w/o coma
    • 804.82 - Opn skul/oth fx-brf coma
    • 804.83 - Opn skul/oth fx-mod coma
    • 804.84 - Opn skl/oth fx-prol coma
    • 804.85 - Opn skl/oth fx-deep coma
    • 804.86 - Opn skul/oth fx-coma NOS
    • 804.89 - Opn skull/oth fx-concuss
    • 804.90 - Op skl/oth fx/br inj NEC
    • 804.91 - Opn skul/oth fx w/o coma
    • 804.92 - Opn skul/oth fx-brf coma
    • 804.93 - Opn skul/oth fx-mod coma
    • 804.94 - Opn skl/oth fx-prol coma
    • 804.95 - Opn skl/oth fx-deep coma
    • 804.96 - Opn skul/oth fx-coma NOS
    • 804.99 - Opn skull/oth fx-concuss